Edukacije – pristup u radu

Razvoj zaposlenika predstavlja razvoj njihovih kompetencija, kao i promjenu ponašanja, u smjeru koji obično koristi i organizaciji i samim zaposlenicima. To je zajedničko ulaganje zaposlenika i organizacije u kojoj rade te time zahtijeva ravnotežu između potreba i ciljeva samoga pojedinca s jedne strane, i potreba i ciljeva organizacije s druge…

Nastavi čitati