Gestalt terapija

Geštalt terapija je jedan od široko prihvaćenih suvremenih pravaca psihoterapije, čiji je osnovni cilj pomoći osobi da postigne što puniju integriranost, cjelovitost (riječ gestalt se može prevesti kao cjelina). Pri tome integriranost podrazumijeva da osoba djeluje kao cjelina koju čine osjećaji, opažanja, mišljenje i fizičko tijelo, čiji se procesi ne mogu odvojiti od psihičkog.

Čovjek je zdrav dokle god je u kontaktu sa samim sobom, svojom okolinom i odnosima između sebe i okoline. (Dimčović, 1988). To je fenomenološko-egzistencijalna terapija čiji su osnivači Fritz i Laura (Lore) Perls u u prvoj polovici prošlog stoljeća. Cilj je da klijenti postanu svjesni toga što rade, kako to rade, i kako se mogu promijeniti, te da istovremeno nauče prihvaćati i cijeniti sami sebe.

Egzistencijalistička perspektiva u gestalt terapiji drži da se ljudi beskonačno nanovo stvaraju i pronalaze sebe. Ne postoji srž ljudske prirode koju treba naći „jednom i zauvijek“. Uvijek nanovo postoje novi horizonti, novi problemi i nove mogućnosti. (Yontef, 1989).

Životna filozofija geštalt terapije:

  1. Živi u svakom datom trenutku, živi u sada, a ne u prošlosti ili budućnosti.
  2. Budi u dodiru s ovim što je pred tobom, s onim što neposredno zapažaš, nemoj zamjenjivati ovo ovdje za ono negdje.
  3. Prestani se uživljavati u svoj fantazije, doživi svoj dodir sa stvarnim svijetom.
  4. Živi sa svojim čulima, osjeti što ti daju, nemoj precjenjivati mišljenje. Iskustvo je vrednije od misli.
  5. Prihvati svoje osjećaje i izrazi ih. Nemoj ih opravdavati, objašnjavati ili ih plasirati manipulacijama.
  6. Prihvati ravnopravnost svojih osjećaja, svi osjećaji pripadaju tebi. Prepusti se i bolu i neugodnim osjećajima kao što se prepuštaš radosti i ugodnim osjećajima.
  7. Ne pokoravaj se pred imperativima „treba“ i „mora“ i nemoj se odricati svoje moći obožavajući idole. Prihvaćaj samo vlastite imperative za koje si spremna odgovarati i za koje nalaziš smisao u sebi.
  8. Preuzmi punu odgovornost za svoje misli, osjećaje i postupke. Ne manipuliraj sobom sužavajući svoju svjesnost.
  9. Ako ocijeniš da ti je potrebno i da je sve u redu, prepusti se drugome biću kao što si i ti.

Prema osnivaču, Fritzu Perlsu, ono što stvara probleme kod čovjeka su tzv. ‘nezavršeni poslovi’ (situacije, iskustva, osjećaji) koji troše energiju i ona biva zarobljena u zgrčenim mišićima tijela, mimici, glasu, simboličkim sadržajima. Umjesto cjeline (wholeness) stvarne osobe imamo fragmentacije, sukobe, nedoživljen očaj ljudi od papira, piše osnivač geštalt terapije, Fritz Perls.

Gestalt pristupRazvijanjem svjesnosti o tome što se trenutno događa (‘ovdje i sada’), poticanjem izravnog doživljavanja umjesto apstraktnog razgovora o nekoj situaciji, kao i poticanjem osobne odgovornosti (nasuprot manipulativnim samookrivljavanjima i okrivljavanjima drugih) i nizom kreativnih ‘geštalt tehnika’ jača se kvalitetniji kontakt čovjeka sa samim sobom i okolinom što ga u konačnici čini zdravijim. Integracijom, ljudi mogu dozvoliti sebi da u potpunosti budu ono što već jesu, i što potencijalno mogu postati. Ova punoća iskustva dostupna je kada je riječ o pravcu njihovog životnog toka, kao i u iskustvu pojedinog trenutka.

Gestalt terapija je upila mnoge utjecaje toga vremena, te ju Petruska Clarkson (2004) zgodno opisuje kao drvo: Korijeni su mu psihoanaliza i karakterna analiza, stablo je fenomenologija i egzistencijalizam, a krošnja se pruža ka istočnjačkoj filozofiji i transpersonalnim shvaćanjima. Drvo stoji u krajoliku holizma i teorije polja s kojim je nerazdvojno vezano.