Edukacije – područja

Upravljanje ljudskim resursima

Osim savjetovanja i podrške Upravi, HR menadžerima i specijalistima, postoji mogućnost in-house edukacija vezanih uz procese upravljanja ljudskim resursima, počevši od osnova HR menadžmenta za linijske menadžere preko specijalističkih seminara vezanih uz pojedine procese (regrutiranje i selekcija, praćenje radne uspješnosti, razvoj i napredovanje zaposlenika, strateško planiranje i mjerenje uspješnosti HR funkcije, interna komunikacija, motivacija i nagrađivanja itd.), do praktičnih radionica koje mogu pripremiti interni tim organizacije za provedbu složenih HR projekata u organizaciji.

Upravljanje ljudima (People Management Skills) / Vještine vodstva (Leadership Skills) / Programi razvoja kompetencija menadžera (Management Development) / Razvoj tima (Team Development)

Razvojni programi za različite razine menadžmenta (top, srednji i niži menadžment) obično uključuju i teme iz ostalih navedenih područja, ovisno o potrebama dotične grupe s kojom se radi, npr. komunikacijske vještine vezane uz vođenje tima, koordinaciju aktivnosti na projektima, razumijevanje grupne dinamike, upravljanje sukobima, pregovaračke vještine, delegiranje, davanje povratnih informacija, motiviranje tima, asertivni stil komunikacije, uloge u organizaciji, osnove socijalne i organizacijske psihologije itd.

Uz teme iz područja osobnog razvoja, područje razvoja tima je najdelikatnije područje rada. Stoga programi najčešće uključuju radionice vrlo fleksibilne strukture kako bi se što bolje pratili grupni procesi i čak nekada djelomično izmijenio cilj radionice ukoliko novootkrivene okolnosti/informacije to opravdavaju.

Komunikacijske vještine

Vjerojatno ne postoji čovjek koji bi mogao reći da je u potpunosti svladao svu čar komunikacije s drugim ljudima, grupama i samim sobom. Stoga je obuhvaćen širok dijapazon tema, počevši od osnova komunikacije pa do specifičnih vještina kao što je jasan i uvjerljiv govor, aktivno slušanje, pregovaranje, upravljanje sukobima.

Razvoj odnosa s klijentima i prodaja u industriji savjetodavnih usluga

Fokus rada je na učenju pristupa koji omogućuje razvoj kvalitetnih dugoročnih odnosa s klijentima/ kupcima, a prodaja se gleda prije svega kroz prizmu boljeg razumijevanja potreba klijenata/ kupaca. Teme radionica uključuju: osnove prodajnih vještina i orijentacije prema kupcu/ klijentu, napredne radionice za key account menadžere, osnove savjetodavnih vještina (u poslovanju i prodaji).

Strateško upravljanje

Tema se najčešće obrađuje s članovima Uprave ili šireg upravljačkog tima, a u okviru projekata poslovnog savjetovanja, koristeći pristup Balanced Scorecard. Kako bi se primjerice, razvio kvalitetan model kompetencija, sustav razvoja zaposlenika, godišnji razvojni plan, sustav praćenja radnog učinka, i sl. neophodno je da organizacija ima jasnu poslovnu strategiju.

Osobni razvoj

Puta prema uspješnom liderstvu nema bez osobnog razvoja. Radionice koje uključuju teme iz područja osobnog razvoja obično su dio kompleksnijeg programa razvoja, koji nudi mogućnost business coachinga za menadžere.