Business coaching – pristup u radu

Jedan od najboljih načina da organizacije podrže razvoj kompetencija svojih zaposlenika, a posebno onih na rukovodećim pozicijama, jest business (i executive) coaching.

Najčešće situacije u kojima je prikladan coaching su značajne promjene na poslu (npr. priprema za unapređenje, vanjske krize koje traže restrukturiranje cijele organizacije i poslovne strategije), jačanje razine neke vještine i znanja, razvijanje potencijala. Primjerice:

 • promjena na poslu:
  • priprema za unapređenje
  • prilagođavanje novom radnom mjestu (obično na višoj i zahtjevnijoj rukovodećoj poziciji)
  • značajna promjena radne sredine (država, kultura, industrija i sl.)
  • podrška pri sudjelovanju u npr. međunarodnoj razmjeni ili na složenom projektu
  • u okolnostima vanjskih kriznih situacija
 • razvoj vještina i znanja
  • temeljem povratnih informacija iz evaluacije radne uspješnosti ili iz 360o feedback procesa
  • u slučaju kada specifična ponašanja sprečavaju daljnji profesionalni napredak.

Tijekom coachinga radi se na temama koje su i profesionalne i osobne prirode, uz dakako, fokus na teme vezane uz posao. Koristi za zaposlenika iskazuju se u poboljšanim vještinama, željenoj promjeni ponašanja te ubrzanom osobnom i profesionalnom razvoju, a sve u cilju da profesionalni uspjeh i osobno zadovoljstvo zaposlenika doprinesu uspjehu organizacije, odnosno, postignuću dogovorenih ciljeva. Naglasak je na temama i ciljevima koji su od interesa i zaposleniku i organizaciji.

Osnovna načela u radu:

 • potiče se svjesnost o svom ponašanju, osobnim izborima i potrebama te osobna odgovornost klijenta;
 • usmjerava se klijenta da sam nađe rješenja i prepozna vlastite potencijale;
 • rad je fokusiran na postizanje ciljeva koji se dogovaraju na zajedničkom sastanku s klijentom i njegovim/ njenim voditeljem/ voditeljicom (te predstavnikom organizacije, najčešće HR menadžerom);
 • neupitna je povjerljivost informacija iznesenih između klijenta i coacha;
 • za coacha je dobrobit klijenta na prvom mjestu;
 • u slučaju bilo kakvih sukoba interesa, coach je odgovoran razjasniti problematiku s klijentom i prema potrebi, prekinuti coaching, ukoliko bi daljnji rad ugrozio nepristranost u radu s klijentom;
 • klijent je odgovoran za svoje sudjelovanje ili ne-sudjelovanje u radu, tj. poštivanje dogovorenih termina za rad, obavljanje zadanih i dogovorenih zadataka između dva susreta i sl.